Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych („Administrator”)

Administratorem danych osobowych jest: Pracownia Psychologii Procesu, Bogna Szymkiewicz-Kowalska

00-785 Warszawa, Grottgera 5 m 1, tel. 607 066 005

Cel przetwarzania

Jeżeli korzysta Pan/ Pani z konsultacji, psychoterapii, superwizji lub uczestniczy w warsztatach / szkoleniach dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia zapisów oraz kontaktu w trakcie realizowania procesu psychoterapeutycznego, superwizji i szkoleń

Dane wrażliwe

Dane wrażliwe (informacje prywatne) przechowywane są wyłącznie w formie spseudonimizowanej w postaci tradycyjnej lub elektronicznej.

Podstawa przetwarzania

– Pani/Pana zgoda – jeśli zdecyduje się Pani/Pan na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Możliwość cofnięcia zgody

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wiąże się to z zakończeniem naszej współpracy, gdyż nie mogę realizować usługi bez przetwarzania danych pacjenta/pacjentki.

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane będę przetwarzać tylko przez okres, w którym będę mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

– upłynie termin przechowywania Pani/Pana danych w celu ponownego kontaktu i w celach archiwalnych

Prawa w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo do wycofania danych (wycofanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie danych wstecz)

– prawo do sprostowania danych

– prawo do informacji dotyczącej przetwarzania danych

– prawo do kontaktu w sprawie przetwarzanych danych

– prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 Kontakt:

bsz@bogna.eu