Superwizja

Superwizja

Superwizja jest wspólną refleksją nad doświadczeniem klienta / klientki i nad wyłaniającym się podczas spotkań terapeutycznych procesem. Każdy proces jest unikalnym spotkaniem tej terapeutki/ terapeuty i tej klientki / klienta (lub większej ilości osób – pary, rodziny, grupy). W trosce o dobro klienta/ klientki, które jest na pierwszym miejscu, konieczne jest uwzględnianie indywidualności, specyficznego stylu i potrzeb rozwojowych terapeuty/ terapeutki. Fascynujący jest też proces dziejący się pomiędzy – w terapii. Terapeuci pokazują mi, jak różnie można patrzeć na sprawy, które książkowo łatwo byłoby wrzucić do jednej szufladki (z niewątpliwą stratą dla wszystkich). Chętnie dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, lecz przede wszystkim staram się, wspólnie z osobą superwizowaną, odkrywać to, co w danym momencie jest najbardziej potrzebne dla wspierania całości procesu terapeutycznego.

 

Organizacja procesu superwizji

Prowadzę superwizję:

– konsultacyjną, dla osób posiadających pełne uprawnienia psychoterapeutyczne

– szkoleniową, dla osób w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego metodami psychologii procesu

– pracy zespołowej – dla grup, firm i organizacji

 

Superwizja odbywa się w formie:

– doraźnych spotkań

– długoterminowego procesu 1 lub 2 razy w miesiącu

 

Uprawnienia

 

Cennik

Koszt sesji superwizyjnej (50 minut)  – 240zł  (obowiązują zniżki dla studentów Programu Szkoleniowego Fundacji SPP)